آدمی‌زاد باید حق داشته باشه هر دراگی که دوست داره رو در شرایط کنترل شده مصرف کنه
مثل تمام حقوق طبیعی بشر ‎- Hamed
کاملن موافقم ‎- DArA
خب بعضی هاشون غیر قابل کنترلن ‎- سین سین سینا