سلیقه‌ی موسیقی من خیلی سریع عوض می‌شه
الان به چی گرایش داری؟ ‎- mairyland
folk-rock ‎- Hamed
من نئوکلاسیک‌م. ‎- mairyland
@mairyland: بیشتر موزیک بذار :دی ‎- Hamed
اطاعت می‌شه. ولی بذار از فردا و فرداهاش شروع کنم. الان خستم عاموووو ((: ‎- mairyland
:))) ‎- Hamed
منم خیلی عبور میکنم :دی ولی خوبه دیگه تنوع میشه و کلی خاطره ی جدید میسازه آدم ‎- SaeedTheGiraffe ?