متوهم‌ترین ملت جهان ما هستیم
((: ‎- mairyland
والا به خدا :))) ‎- Hamed
یعنی نه گذاشتی و نه برداشتیا! فرتی پشت بندش فید زدی ((: ‎- mairyland
آدم خندش می‌گیره آخه :)) چقدر اینجا کاربر داره که بخوایم با ترسوندن فراریشون بدیم :| ‎- Hamed
نفرمایید قربان نفرمایید ‎- Assal