دروغ مکان از همه بهتر بود. دروغ یوتیوب خیلی مزخرف بود فکر کن بشینی کل ویدئوهای یوتیوب رو با اسنوپ داگ نگاه کنی :)))