باید همه جن‌ها رو نابود کنیم تا راحت زندگی کنیم
داری پرشین مووی می‌بینی؟ ‎- mairyland
نه بیشتر شبیه اون فیلمه هست که آدم فضایی ها شهر رو تسخیر کرده بودن و یه یارو یه عینک داشت که می دیدشون ‎- Hamed