چرا برنامه نویس درست حسابی تو ایران نداریم؟ همین روسیه برای برای کلون فرندفید دوتا پروژه خفن و خیلی خوب راه انداخته
اولا که همه چی عالیه، دوما میشه بگی ما تو ایران چی داریم؟ ، سوماشاید اخر هفته برم شمال و اگر برم چهارشنبه شب میرم. هستی؟ به نویدم بگو ‎- ava
پایه که هستم شب با هم هماهنگ کنیم ‎- Hamed
@hameda: حله ‎- ava