هیچ وقت سیگاری نشدم که حالا که ترک کردم بهش وابسته بشم
بیخیال :)) ‎- hadi
@hadinik: برو از خدا بترس :)) ‎- Hamed
الان یکبار دیگه بخون ببین چی نوشتی :)) ‎- Mamad