عجب هوایی شده. آسمون از این آبی‌تر تو تهران نمی‌شه