به یه خدای مهربون نیاز دارم فقط
خدا خدای مستون ، خدای می پرستون ؟ ‎- Mamad
خدا بینت د دو گُل ژ وها ر،اول اسب و زین دوم ژن و مال:-)) .ترجمه :خدا بهت بده دو گل از بهار اول اسب با زین دوم زن پولدار:-)) ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: من قسمت دوم رو خوندم بهش ژن بده و مال ! فکر کردم به ژنتیک ربط داره! ‎- Mamad
خب از کجا باید میدونستی:دی ‎- جولیا پندلتون