صبح بخیر مکان
ظهر بخیر ‎- Assal
@mielmim: ظهر شما هم بخیر :دی ‎- Hamed
ما تازه ۹ صبحیم برادر ‎- Assal

2015-2016 Mokum.place