حیفه که ۲۷ سالگی هم داره تموم می‌شه. می‌شه گفت بهترین سال زندگیم بود
وای یادم نیار :(( ‎- Jasmine
I'm getting older :(( ‎- Hamed
داری شکوفا میشی :)) ‎- شیطان شاخ دار دم دار