برنی کنار کشید؟ :(
:)) از اول هم معلوم بود. برنی نماینده حزب دموکرات نبود. کسی نبود که اهداف مد نظر حزب رو جلو ببره. کلن سوسیالیسم جایی در امریکا نداره فعلن ‎- Mamad
جدی؟؟ ای بابا ‎- ardvisoor
تا تهش ميمونه ‎- شیطان شاخ دار دم دار
من خودم الان ميرم بهش راي بدم كه بمونه :)) ‎- شیطان شاخ دار دم دار
اقا چرا شايعه ميپراكنى؟؟ ‎- شیطان شاخ دار دم دار
برنی گفت تا آخرش وا میسه، بعدم اگه برنده نشد حزب دموکراتو مجبور میکنه تغییر بده روندشو و مردمی تر شه ‎- SaeedTheGiraffe ?
تو توییتر شایعه پراکنی کردن :))) ‎- Hamed