از یه جا به بعد آدم مجبور می‌شه به مذهب روی بیاره
سعی میکنم این اتفاق برام نیفته ... ‎- Mamad