چقدر مزخرف بود شهرزاد
هر کسی ی چیزی میگه ! :))) حد وسط نداره گویا ‎- Mamad