خودت رو از تمام افکار بد رها کن
آیدی توییترات چی بود؟ ‎- adomide
hamedafra ‎- Hamed
دارمت که :))) گیج هستم ‎- adomide