شب اومدیم کنار دریاچه ولشت. تاریک تاریک با صدای وحشتناک و عجیب و غریب قورباغه ها
دیتا داری اونجا ؟ :) ‎- بولوار نیوفسکی
هوا چطوره ؟ آب خنکه ؟ میشه شنا کرد :)) ‎- Mamad
@saeedlovely65: همراه اول هست ‎- Hamed
@mirzaie: تو آب نرفتم هنوز تو این نصف شبی :)) ‎- Hamed
@hameda: کوسه که نداره ! عمقش رو نمیدونم البته :)))) خیلی باید جای خوبی باشه. خیلی تعریفش رو شنیدم. ‎- Mamad