هفته بعد هم بریم دشت آزو کمپ کنیم. بهشت تمام کهکشان راه شیری
عکس بگیرین برای ما بدبخ بیچاره ها :/ ‎- شیطان شاخ دار دم دار
عکس‌های موبایلی رو اینستا گذاشتم اینجا نشد بذارم. الان همش رو ادیت می‌کنم می ذارم ‎- Hamed