شب تا صبح کنار دریاچه با همچین صدایی خوابیدیم. محشر بود
البته از اونجایی که هیچ چیز تو این دنیا کامل نیست ساعت ۳ صبح یه سگ پدرسگ هم اومد با صدای نکره‌اش از خواب بیدارمون کرد ‎- Hamed
عالی :)) شب همچین جای خوابیدیم ‎- hadi
@hadinik: عالی بود. دمت گرم :)) ‎- Hamed
خیلی تک خورین ‎- حوسین
@hosein1: :( ‎- Hamed
شخم ‎- Hamed