دریاچه ولشت همین دیروز یهویی
O my Heaven...it's paradise ‎- نیالا
@nialak: واقعا بهشت بود ‎- Hamed
بگو رفتیم بهشت دیگه :| جای من خالی ‎- Mamad
@mirzaie: جات خالی بود. بیا این دفعه برنامه بعدی رو بریم ‎- Hamed
@hameda: ممنونم. خیلی خوشحال میشم باهاتون بیام :) باعث افتخار ماست ‎- Mamad
@mirzaie: چاکرم. منم ‎- Hamed
@hameda: مخلصیم دادا حامد :) ‎- Mamad
شخم ‎- Hamed
چه قدر زیباست ‎- alawee
وای من پاییزش و رفته بودم. چه باحالههه ‎- samantam
شب چادر زده بودین؟ ‎- samantam
@samantam: نه از دست پشه ها تو ماشین خوابیدیم ‎- Hamed

2015-2016 Mokum.place