احمق تر از این شاخ های توییتر کس دیگه ای رو سراغ دارید؟
شاخهاش کی ان؟ ‎- شیطان شاخ دار دم دار
نمی دونم اینها که به خودشون می گن شاخ توییتر ‎- Hamed
منظورم اینه که اصلا نمیشناسم کیا به خودشون میگن شاخ توئیتر؟ اینایی که فالوئرهای زیاد دارن رو اصلا نمیشناسم ‎- شیطان شاخ دار دم دار
@shakhi: آره دقیقا همینا. یه خصوصیت بارز دیگشون هم فحش دادنه ‎- Hamed