امروز سرآشپز تشریف آورده بودن هم ببینیمش هم با دستای خودش برامون سس پاستا بریزه
دمش گرررم ‎- تلگراف