.
به به ^_^ ‎- حوسین
بردی خشگلش کردی ؟ ‎- بولوار نیوفسکی
@saeedlovely65: آره عالی شد :دی ‎- Hamed