سازدهنی تبدیل شده به ساز محبوب من. صبح و شب فقط سازدهنی گوش می‌دم
گیتارت پس چی ‎- hadi
اونم دوست دارم ولی الان فقط سازدهنی :دی ‎- Hamed