آقا جاتون خالی امروز بعدازظهر رفتیم دریاچه تار. اما چشمتون روز بد نبینه کنار دریاچه باطری ماشین خالی کرد. چندتا پیرمرد کمک کردن باطری به باطری کردیم ولی کل اون جاده آفرود وحشتناک با رودخانه وحشی و سنگ و ارتفاع ۲۸۰۰ رو با چراغ خاموش و با شانس خیلی زیاد پایین اومدیم
ماشین هم مارو تا دم خونه رسوند و برای همیشه خاموش شد :( ‎- Hamed
یه باد سرد وحشتناک هم زوزه می کشید که آدم رو از جا پرت می کرد ‎- Hamed
دریاچه تار جاده‌اش خیلی بده ما یبار با پراید رفتیم رسیدیم هیچ کس باور نمی کرد :))) ‎- ardvisoor
چه باحال ‎- سین سین سینا
@hameda راننده کی بود؟ ‎- سین سین سینا
مگه تازه درست نشده بود؟ ‎- شیطان شاخ دار دم دار
@shakhi: چرا ولی تو آفرود این چیزا پیش میاد . سرباطری شکست و...موتورش عالی شده و همون که بدون باطری مارو از اونجا تا خونه آورد جای شکر داره ‎- Hamed
ینی من هیچ نقشی نداشتم ؟!خخخخ ‎- ava
@ava: دم شما که حسابی گرم ‎- Hamed
@hameda: دم شما گرم مهندس ‎- ava