لعنت به آفت دهان
رب انار ‎- ava
نداریم :| ‎- Hamed
مشروب ‎- samantam
این چیزا چیه به بچه میگین آخه :)) جوش شیرین ‎- حوسین
@hosein1 مشروب خوبه :| ‎- samantam