رفقا بیایید همگی استعفا بدیم بریم کوه چوپونی کنیم
حامد دمت گرم این این فیدت یه نمه اخمامو باز کرد :) ‎- حوسین
حامده دیگه یه دونه هست ‎- ava
:)) ‎- Hamed
کار سختیه حسش نی، من پایه م تو جنگل ننو درست کنیم استراحت کنیم :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?