دیشب ۲ خوابیدم الان هم به شدت خوابم میاد. در نتیجه بی خیال اداره
لایک دستی ‎- شیطان شاخ دار دم دار
شما خودت رئیسی ‎- ava