لذت تنهایی
آی هد تو لرن اباوت ایت د هارد وی، بات ایت واز ورث ایت:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: آی لاو ایت ‎- Hamed

2015-2016 Mokum.place