یارو به خدا اعتقاد نداره ولی وجود روح رو باور داره
رنگين كمان باورهاست حاجى :)) ‎- شیطان شاخ دار دم دار
:))) ‎- Hamed
لووول ‎- تلگراف
یا امام موسی کاظم ‎- حوسین