شما هم خواب‌هایی می‌بینید که همیشه صد در صد تعبیر می‌شن؟ جریانش چیه؟
ولی کلا خواب خیلی فرایند عجیبیه ‎- Hamed
نه ‎- SaeedTheGiraffe ?
@hameda: شایدم چون بهش فک میکنی خوابشو میبینی ‎- ava