همیشه وقتی ناامید می‌شی یه موقعیت عالی‌تر پیش میاد
always if u believe in yourself ‎- Hamed
من هفت ساله نا امیدم موقعیت بهتر پیدا نشده چه برسه به عالی تر :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
منم هر وقت ناامید می شم همه چی برعکس بدتر می شه تا بهتر. هرچقدر ناامیدتر اوضاع افتضاح تر:)) ‎- Aliusha