اونا هستن که به من نیاز دارن و باید دنبال من بدون :)))
چه شده است ای پسر ‎- hadi
زنگ زدن ببینن چیکار می کنم :)) ‎- Hamed
انسان واقعا موجود عجیبیه، وقتی بهش میگن قبول نمیکنه حتما باید خودش بدست بیاره ‎- ava
باید ببینن خودشون چیکار میکنن برعکسه :)) ‎- حوسین