در مسیر قله سبلان یا همون قله سرعین :))))
عکس جلو هم عکس کوهنورد دانش آموزیه که گم شده بود و مرده بود و ما با فامیلاش اومدیم پایین :( ‎- Hamed
یادش به خیر ‎- حوسین
@hosein1: خدایی یادش بخیر. دلم تنگ شده برای اون موقع ها ‎- Hamed