واقعا باگ دموکراسیه که با ۲ درصد اینور اونور سرنوشت یه ملت و یه نسل عوض می‌شه
درستش این بود که بگن حداقل برای تغییر این حالت ۲۰ درصد اختلاف رای لازمه یا حداقل ۱۰ درصد. اختلافشون واقعن کمه. این موضوع با روح دموکراسی هم در تضاده حتا ‎- Mamad