هوا به طور وحشتناکی گرمه، کولر این خراب شده هم خرابه، یه پنکه از دیجی کالا خریدم