این یوآخیم لو هنوزم دست تو دماغش می‌کنه؟
تو شرتش میکرد بابا :)) ‎- حوسین
بعد هم بو می کرد :))) ‎- Elec Girl