حالا خوبه خودشون دارن اعتراف می‌کنن که این انقلاب سفره‌ای بوده برای چاپیدن مملکت