پوکمون گو چیه جریانش؟
خل بازی جدید ‎- شیطان شاخ دار دم دار
کسشر باحالیه:)) ‎- تلگراف