یکی از خبراهای بد امروز هم حمایت سندرز از کلینتون بود :|