یک مشت دهه هفتادی دارن درباره دهه شصتی ها نظر می دن
خدا به دور ‎· سیدسجاد اصفهانی