خدا با ما نشسته چای می نوشه
tumblr_nvyrw8GI6F1r3fjjho1_500.gif