دخترم حمیرا ... دخترم آویسا
عمو حامد ملک بزرگ! آرمادیلوی من کو؟ هاننننننن؟ :'' ‎- آویسا
@avisa سلام دخترکمب. هست آرمادیلوت. شب تا صبح دنبال گربه های محل می دوه. صبح ها هم می برمش شرکت جلوی در میشینه نمی ذاره مشتریا بیان تو ‎- Hamed Malek
:-)))))) قرار بود مشتری جذب کنه که ‎- آویسا
جذب میکنه فقط به خودش! میخوره اونا رو :))) خیلی مرام میذاره فعلا ما رو نمیخوره ‎- Hamed Malek
:'' ‎- آویسا