دخترم حمیرا ... دخترم آویسا
·1
عمو حامد ملک بزرگ! آرمادیلوی من کو؟ هاننننننن؟ :'' ‎· آویسا
@avisa سلام دخترکمب. هست آرمادیلوت. شب تا صبح دنبال گربه های محل می دوه. صبح ها هم می برمش شرکت جلوی در میشینه نمی ذاره مشتریا بیان تو ‎· Hamed Malek
:-)))))) قرار بود مشتری جذب کنه که ‎· آویسا
جذب میکنه فقط به خودش! میخوره اونا رو :))) خیلی مرام میذاره فعلا ما رو نمیخوره ‎· Hamed Malek
:'' ‎· آویسا