زمان فرندفید کارمند بودیم ... بعد که بسته شد از وقت های اضافه اومده استفاده کردیم کار کردیم پولدار شدیم شرکت زدیم کارمند داریم الان چند تا ... خونه ای و ماشینی و پول و پله ای. و اما این موکوم ... اعتیاد بلای خانمان سوزیس آقاجان
ما برای این جور مواقع ضرب المثل های خوبی داریم :))) ‎· Mamad