زنگ زدیم به یه آدم افسرده. بی خبر بردیمش جنوب شهر ساندویچ کثیف به خوردش دادیم. گفتیم خندیدیم و موقتا چند ساعتی حالشو بهتر کردیم. خدایا اینم از کار خیر امشب :)
خدا خیرت بده ‎- Myri∂m
یاسین رفتی ؟ :))) ‎- حُسین آفلاین
نه قائم توی خیابون امام ‎- Hamed Malek
نرفتم ؛ منم ببر ‎- حُسین آفلاین
بیا بریم مغز بخوریم آخ آخ ... ‎- Hamed Malek
به به به ‎- حُسین آفلاین