زنگ زدیم به یه آدم افسرده. بی خبر بردیمش جنوب شهر ساندویچ کثیف به خوردش دادیم. گفتیم خندیدیم و موقتا چند ساعتی حالشو بهتر کردیم. خدایا اینم از کار خیر امشب :)
خدا خیرت بده ‎· Myri∂m
یاسین رفتی ؟ :))) ‎· حُسین آفلاین
نه قائم توی خیابون امام ‎· Hamed Malek
نرفتم ؛ منم ببر ‎· حُسین آفلاین
بیا بریم مغز بخوریم آخ آخ ... ‎· Hamed Malek
به به به ‎· حُسین آفلاین