از این سریالای ترکی فقط از یکیشون خوشم اومد و اونم "عاصی" بود. بیشتر هم به خاطر موسیقی متن معرکه اش