بزودی یه کرم مرطوب کننده، یک نوشیدنی اورگانیک و یه قارچ با طراحی من به بازار عرضه میشه ... الکی مثلا همه کارهامو مث بچه هام دوست دارم و فیلان