یادش بخیر ... اشارات نظر (میلاد درخشانی) رو بارها و بارها توی انتشارات گوش میدادیم... اینقدر که شده بود موسیقی رسمی انتشارات