یه فید حسین آفلاین داد با مضمون اخراج یه بنده خدایی. منم کامنت گذاشتم ... فکر کنم پاکش کرد :|||||
پاک شد خودش :)))) ‎· حُسین آفلاین