به عنوان فعالیت بدنی روزی چند بار سایت 90 و ورزش3 رو چک میکنم. خیلی موثره چند میلی گرم لاغر شدم