کل موجودی حسابم 3500 تومن ه. بعد بدم میاد راننده آژانس و بقال و چقال محل تا می بیننت میگن فلانی چرا زن نمیگیری ...